ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสมาคมการบัญชีไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
dot
รวม link ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสํานักงานประกันสังคม
bulletประมวลรัษฎากร
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
bulletศูนกลางบริการภาครัฐ
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletLinkหน่วยงานราชการต่างๆ
dot
ภาษี(Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletคลินิกภาษี
bulletสมาคมนักภาษีอากรไทย
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletอ่านข่าวเด่นของวันนี้
bulletสถานที่ตั้งของกรมสรรพากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletการตรวจขอคืน ภงด. 90,91
bulletTax Auditor ที่ถูกเพิกถอน
bulletประมวลรัษฏากร
bulletรายชื่อผู้ประกอบการ Vat
bulletความรู้เรื่องภาษี
bulletกระดานตอบถาม Tax auditor
bulletปฎิทินภาษีอากร
dot
กฎหมาย
dot
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletห้องสมุดกฎหมาย
bulletศาลปกครอง
bulletประมวลกฏหมาย Online
dot
บริการประกันสังคม
dot
bulletสํานักงานประกันสังคม
bulletความรู้งานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletตรวจสอบผู้ประกันตน
bulletกฎหมายแรงงาน / ต่างด้าว
bulletกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไทย
dot
รวม Link อื่นๆ
dot
bulletรวม Link อื่นๆ
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์
bulletข่าว หนังสือพิมพ์ วารสาร
bulletค้นหาเลขหมายโทรศัพท์
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletสมุดหน้าเหลือง
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletแปลข้อความไทยเป็นเสียงพูด
bulletตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletแปลภาษอังกฤษ - ไทย
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletเครื่องมือคํานวณทางการเงิน
bulletราคาทองคําวันนี้
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
bulletพยากรอากาศ
bulletเวลาทั่วโลก
bulletเบอร์โทรสถานีตํารวจนครบาล
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletราคาหุ้นวันนี้
bulletเช็คราคาคอมพิวเตอร์
bulletเช็คราคา Notebook
bulletคู่มือบริการ กรมการปกครอง
bulletราคานำมันวันนี้
bulletจส100
bulletดู TV บน Internet
bulletวิทยุ online
bulletอ่านนิตยสารต่างๆ
dot
เกล็ดความรู้ บัญชี - ภาษี
dot
bulletรายจ่ายต้องห้าม
bulletDownload สูตร Exel ต่างๆ
bulletอ่านข่าวเด่นของวันนี้
dot
Newsletter

dot
วางแผนการเงินเพื่อการศึกษาของบุตร


วางแผนการเงินเพื่อการศึกษาของบุตร

Money Pro : วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ  กรุงเทพธุรกิจ  วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550

โรงเรียนใกล้จะเปิดภาคเรียนอีกแล้ว ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จะยุ่งวุ่นวายกับการจับจ่าย ซื้อข้าวของเครื่องใช้ เตรียมให้บุตรหลานไปโรงเรียน และเตรียมเงินไว้จ่ายค่าเล่าเรียนอีกครั้งหนึ่ง ผู้ที่มีเงินได้สูงก็อาจจะไม่เดือดร้อน แต่ผู้ที่รายได้ไม่สูงนัก หรือผู้ที่มีภาระเลี้ยงดูบุตรธิดาหลายคน ก็อาจจะรู้สึกเป็นภาระที่ค่อนข้างหนัก

ในช่วงชีวิตของคนที่มีบุตร ช่วงเวลาของการส่งให้บุตรธิดาเรียนหนังสือ เป็นช่วงเวลาที่กินเวลาเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตการทำงานเลยทีเดียว สมมติว่าเริ่มทำงานเมื่ออายุ 23 ปี ทำงานจนถึงอายุ 60 ปี มีช่วงเวลาทำงานอยู่ 37 ปี ช่วงเวลาที่ต้องส่งบุตรธิดาเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรี ใช้เวลาถึง 16 ปี บางสาขาใช้เวลา 18 ปี และหากส่งเรียนปริญญาโทด้วย ก็ใช้เวลาเพิ่มอีกประมาณ 2 ปี และเพิ่มอีก 4 ปี หากจะส่งให้เรียนจนถึงระดับปริญญาเอก

การจัดการเงินเพื่อการศึกษาของบุตรธิดา จึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพ่อแม่ ยกเว้นแต่ว่าบุตรธิดาของท่านเรียนดี และได้ทุนการศึกษา ก็จะสามารถแบ่งเบาภาระการเงินของท่านไปได้มากทีเดียว หรือเขาทำงานส่งตัวเองเรียนหนังสือ ก็จะช่วยลดภาระของท่านไปไม่น้อย

เมื่อมีภาระในการดูแลส่งให้บุตรธิดาเรียน นานถึง 16 ปี พ่อแม่จึงควรต้องวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาของบุตรเสียแต่เนิ่นๆ เริ่มวางตั้งแต่ลูกยังเล็กก็ดีค่ะ แต่วางไว้แล้วอย่าเผลอไปใช้แผนของตนเองบังคับให้บุตรธิดาต้องเรียนตามแผนของเรานะคะ แผนการเรียนควรเป็นแผนที่เด็กต้องสนใจ สมัครใจ ภายใต้ความเห็นชอบของพ่อแม่ และเป็นแผนที่ได้พิจารณาความเหมาะสม และความสามารถของเด็กแล้ว

การวางแผนการเงินสำหรับการศึกษา ควรจะเริ่มจากการประมาณการค่าใช้จ่ายของการศึกษาในแต่ละทางเลือก สมัยก่อนมีทางเลือกไม่มาก ไม่เข้าโรงเรียนของรัฐ ก็เข้าโรงเรียนราษฎร์ (โรงเรียนเอกชน) แต่สมัยนี้มีทางเลือกเข้าโรงเรียนนานาชาติอีก ในการประมาณการค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ด้วยนะคะ บางทางเลือกเมื่อเลือกไปแล้ว ทางเลือกต่อๆ ไปจะน้อยลง เช่น หากท่านเลือกเรียนโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่ชั้นประถม โอกาสที่ท่านจะกลับมาเรียนโรงเรียนที่สอนในหลักสูตรภาษาไทยจะมีน้อยลง

เมื่อนำค่าใช้จ่ายมาคำนวณแล้ว ก็ต้องทำการประมาณการรายได้ของท่าน คิดอัตราการเติบโตของรายได้ไว้ด้วยนะคะ ท่านต้องคิดว่าหากท่านได้เลื่อนตำแหน่งในช่วงนั้นๆ รายได้จะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไร และจะต้องจัดแบ่งเงินจำนวนเท่าใด จึงจะพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษา อย่าลืมประมาณอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ เมื่อได้เห็นทั้งรายจ่ายรายได้แล้ว ท่านก็จะสามารถตัดสินใจได้ว่าทางเลือกไหนจะเหมาะสมและเป็นไปได้ที่สุด

แม้ว่าในความเป็นจริง เราไม่สามารถประมาณการและคาดการณ์อะไรได้ทุกอย่าง แต่ดิฉันก็ยังอยากแนะนำให้ทำแผนระยะยาวขึ้นหนึ่งแผน เป็นภาพรวมของการศึกษาทั้งหมด และแผนระยะสั้นอีก 4 แผน คือ ระดับประถม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับอาชีวศึกษา สำหรับการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีนั้น ดิฉันคิดว่าเอาไว้ไปวางแผนเมื่อบุตรของท่าน ใกล้จะเรียนจบปริญญาตรีดีกว่าค่ะ

ส่วนใหญ่ท่านจะพบว่ารายได้ที่ประมาณเอาไว้ จะไม่ค่อยเพียงพอกับรายจ่ายที่ประมาณไว้ ใจเย็นๆ ค่ะ ท่านสามารถหาเงินเพิ่มได้อีกหลายทาง เช่น จากการทำงานพิเศษ หรือจากผลตอบแทนในการลงทุน นอกจากนี้ หากไม่เพียงพอจริงๆ ดิฉันคิดว่าควรจะกู้ยืมเงินค่ะ การศึกษาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด หากจำเป็นต้องกู้ยืมเพื่อนำมาใช้จ่ายเรื่องการศึกษา ก็ต้องกู้ค่ะ แล้วค่อยๆ ผ่อนชำระ โดยบุตรธิดาของท่านก็สามารถมีส่วนช่วยผ่อนชำระได้ เมื่อเขาเริ่มมีรายได้

อีกวิธีหนึ่งในการจัดการเรื่องการเงินเพื่อศึกษาคือ ไม่ต้องวางแผน ทุกๆเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ค่อยมาดูว่าจะนำเงินก้อนไหนไปจ่ายค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเหล่านั้น วิธีก็ดีตรงที่ทำให้ไม่ต้องกังวลล่วงหน้า แต่ก็ไม่ดีตรงที่หากมีเงินไม่พอ ณ จุดนั้นๆ ท่านก็ต้องไปพึ่งสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำ กฎการเงินข้อหนึ่งที่ท่านต้องจำให้ขึ้นใจคือ หากต้องการใช้เงินและต้องรีบขายของ ของที่ขายจะไม่ได้ราคาดี หรือหากต้องกู้ยืมในระยะเวลาอันสั้น ต้นทุนการกู้ยืมก็ต้องสูงอย่างแน่นอน

ดิฉันเชื่อว่าในชีวิตของคนเรา ต้องมีความต้องการใช้เงินฉุกเฉินบ้าง ไม่มากก็น้อย หากท่านจะมีวงเงินกู้ประเภทเบิกเกินบัญชีไว้บ้าง จะช่วยให้ท่านสามารถจัดการกับสิ่งที่ไม่คาดฝันทางการเงินได้ดีขึ้น โดยอาจจะใช้หลักทรัพย์ที่ท่านมีอยู่ค้ำประกัน เช่น ที่ดิน หรือบ้าน เงินฝากประจำ พันธบัตร หรือแม้กระทั่งหน่วยลงทุน หากไม่มีหลักประกัน จะใช้วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลก็ได้ค่ะ แต่อัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่ามากทีเดียว

แผนการจัดการเงินเพื่อการศึกษานี้ ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาทำนานค่ะ ท่านมีเวลาหารือกันสักครึ่งวันก็ทำเสร็จแล้ว ที่จะใช้เวลานานคือ การเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งท่านจะต้องฝึกเป็นคนช่างซัก ช่างถาม ถามจากเพื่อนที่มีลูกโตกว่าจะดีที่สุด เพราะเขาต้องหาข้อมูลเหล่านี้ไว้แล้ว ที่สำคัญท่านและคู่ชีวิตต้องนั่งทำแผนด้วยกันและตกลงกันค่ะ มิฉะนั้น เวลานำแผนมาใช้ จะไม่เป็นไปตามแผน เพราะคู่ชีวิตของท่านอาจจะบอกว่า ไม่ได้รับทราบมาก่อน และท่านควรจะทบทวนแผนทุกๆ 2-3 ปีค่ะ เมื่อบุตรธิดาโตขึ้น ก็ต้องให้เขามีส่วนร่วมในการวางแผนด้วยค่ะ เพราะนี่คือ ส่วนหนึ่งของแผนชีวิตของเขา

 
สาระน่ารู้

เทคนิคสลายคาง 2 ชั้น
เปลี่ยนผมเปียธรรมดาๆ ให้ดูเก๋ไก๋กว่าเดิม
ใส่ลายเสือแบบนี้…ยังไงก็เกิด!
กินมาก เพราะนอนน้อย
กินขนมปังยังไงให้หุ่นสวย
เลือกแป้งอย่างไรให้หน้าดูกระจ่างใส
น้ำมะนาวร้อนดื่มดีช่วยล้างพิษ
เผยโฉม 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลก
รู้ไหม ซื้อรถ 1 คันต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่
เคล็ดลับการล้างหน้าง่ายๆ article
วิธีแก้รองเท้ากัด
วิธีดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย article
สาระน่ารู้เรื่องผลไม้
เอ็กเซอร์ไซส์….สู่พลังสมองกำลังสอง
อีคิวกับไอคิวต่างกันอย่างไร
วิธีชะลอความแก่
เยียวยาเสียงกรนด้วยอาหาร
เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานสำหรับตนเอง
5นิสัยเสียๆ..ที่ทำให้คุณเป็นหนี้ท่วมหัว
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
10 บัญญัติ ประหยัด น้ำมัน
ออมอย่างมีวินัย หัวใจสู่สุขภาพการเงินแข็งแรง
7วิธีลดทอนความเสี่ยงง่ายๆ ที่คุณหรือใครก็ทําได้
ทําอย่างไรให้ประสบความสําเร็จ
Working SMART (การทํางานอย่างชาญฉลาด)
สิ่งที่ต้องรู้10ประการก่อนการลงทุน
15วิธีเก็บเงินแบบง่ายๆ
หมู่โลหิต ทํานายลักษณะนิสัยท่านได้
คิดอย่างไรไม่ให้เครียด
เทคนิคการคลายเครียด
การฟอกเงิน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

58/33  ซอยนวมินทร์ 90  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กทม. 10230

โทร : 0-2944-8535 , 0-2510-8956 , 0-2510-2310

แฟ็กซ์ : 0-2510-2310

E-mail : thammavanit@hotmail.com

eCitizen - Single Point Service